אפליקציית ועד פלוס

וועד פלוס

ניהול תזרים ועד בית

 • גביה
 • הוצאות
 • דוחות ויצוא לאקסל

מה עוד אתם צריכים?

 


איך משתמשים בוועד פלוס?

 • נרשמים לאתר – חינם!
 • מעדכנים את מספר הדירות.
 • מעדכנים את יתרת המזומנים בקופת וועד הבית. מרגע זה כל הוצאה או הכנסה ירשמו לכן כדאי להתחיל להשתמש באתר לאחר חודש גביה מוצלח.
 • במסך גביה ניתן לסמן אילו דירות שילמו את תשלומי וועד הבית.
 • במסך הוצאות ניתן לרשום את ההוצאות השונות.
 • במסך הערות ניתן לרשום הערות הקשורות לוועד הבית כגון – צריך להתקשר לגנן, דירה 1 חייבת מהתקופה לפני השימוש באתר.
 • במסך דוחות ניתן לראות את הגביה וההוצאות של החודשים האחרונים.


היתרה לא מתאימה ליתרה בבנק?

חוסר התאמה בין דוחות תזרים וועד בית ליתרות בבנק והמזומנים קורה לעיתים קרובות. הסיבות הן:
 • שכחתם לרשום הוצאה. לדוגמא עמלות בנק.
 • שכחתם לרשום תקבול. תבדקו מול הקבלות שנתתם.
 • לא ספרתם את כל הצקים.
אם הטעות היא קטנה מקובל לרשום הוצאה בגודל ההפרש כדי שתהיה התאמה בין הדוחות לבין היתרות. כך לא נגרור טעיות לאורך זמן ובפעם הבא שתהיה אי התאמה נוכל אולי למצוא את הסיבה לה כי היא תיכלל בתקופה לאחר התיקון.

אפשר להדפיס דוחות תזרים וועד בית ולתלות על לוח המודעות?

כמובן. כנסו לאתר ותוכלו להדפיס דוחות שונים.

יש לי שאלה

אפשר לפנות ל: